Kerstactie 2021: Een medaille voor kanjers

Net als voorgaande jaren doen wij met kerst een donatie aan een goed doel. Dit jaar doneren wij 100 kanjermedailles aan kinderen die onverwacht of met spoed op de kinder- en jongerenafdeling van Bernhoven worden opgenomen. Een ziekenhuisopname en de handelingen die daarbij horen zijn vaak spannend en ingrijpend voor kinderen. Daarom deelt Bernhoven medailles uit na een vervelende handeling. Deze beloning helpt de kinderen hun ervaringen op een positieve manier te verwerken.

De Bernhoven kanjermedaille is uniek en blijft van het kind. Zo heeft het kind thuis een positief aandenken aan de ziekenhuisopname en kan hij of zij de kanjermedaille met trots laten zien. Bernhoven gunt ieder ziek kind een kanjermedaille en wij ook!

U kunt zelf ook een donatie doen. Voor €5,00 schenkt u al een kanjermedaille aan een kind. Doneren kan via www.vriendenvanbernhoven.nl/kanjermedaille.