U neemt het pad naar duurzame financiering

Wij wijzen u de weg, stap voor stap

Samen naar financiering voor de toekomst

Financieren op een duurzame, verantwoorde manier

Duurzame en verantwoorde financiering ondersteunt de groei van een organisatie en helpt ambities te realiseren. Financiering is meer dan een lening afsluiten. Wij kijken daarom naar alle aspecten. Dit doen wij al bijna 30 jaar. Daarom is het nadrukkelijker belichten van duurzaamheid binnen het financieringsproces voor ons een kleine stap. Wij geven onafhankelijk, onpartijdig advies en helpen bij het vinden en behouden van de juiste partners.

Een vaste, bewezen werkwijze

Financiering is een middel en geen doel. Financiering moet de groei van uw organisatie ondersteunen en helpen om uw ambities te realiseren. Naast onafhankelijk, onpartijdig advies helpen wij u bij het vinden van de juiste partners en ondersteunen u bij het opbouwen en onderhouden van de relatie met uw vermogensverschaffers. Een belangrijk onderdeel van de keuzes die tijdens dit proces gemaakt worden zijn naast financiële stabiliteit steeds meer de ESG (Environmental, Social and Governance)-principes. Deze principes integreren wij binnen de treasury.

Wij begeleiden al bijna 30 jaar bedrijven en instellingen bij het ophalen van financiering. Onze werkwijze blijft gelijk, ongeacht de organisatie, financieringsbehoefte of passende financieringsvorm. Gebaseerd op de klassieke financieringsleer werken we volgens vaste, afgebakende stappen. Ervaring leert dat op deze manier voorkomen wordt dat er met een onvoldoende onderbouwde vraag de financieringsmarkt wordt opgegaan. De financiële markt (h)erkent onze aanpak, zoals te zien is in ons track record. We zijn specialist in, maar beperken ons niet tot, de sectoren zorg, betaalbaar wonen, duurzame ontwikkeling en onderwijs.

Trackrecord en recente deals

Trackrecord en een aantal recente deals

Banklening
€ 70.000.000,-
Rabobank en NWB

Banklening + rekening courant
€ 115.000.000,-
Rabobank en ING

Groeikapitaal
€ 8.000.000,-
Aandelen en mezzanine

Obligatielening(en)
€ 13.838.800,-
Personeel, omwonenden en charitatieve instellingen

Bank- en obligatielening(en)
€ 8.870.000,-
Triodos Bank en charitatieve instellingen

Banklening
€ 57.000.000,-
Triodos Bank, ABN AMRO en BNG

Banklening + rekening courant
€ 7.000.000,-
ABN Amro Bank

Banklening
€ 18.000.000,-
BNG, Rabobank en Triodos

Onderhandse geldlening
€ 15.000.000,-
Europese institutionele belegger

Banklening
€ 12.800.000,-
ING

Onderhandse lening
€ 45.000.000,-
Provincie Gelderland