De impact van het monetaire beleid van centrale banken op FX hedging

Verschillende centrale banken in de wereld hebben sinds Q4 2021 haar monetaire beleid aangepast. In Europa was het de Hongaarse centrale bank die er op 23 juni 2021 voor koos om haar beleidsrente te verhogen van 0,60% naar 0,90%. De Tsjechische centrale bank volgde een dag later met een verhoging van de hoofdrente van 0,25% naar 0,50%. Per januari 2022 zijn de tarieven van deze centrale banken 4,30% voor de Hongaren en 3,75% voor de Tsjechen.

In West-Europa was het de centrale bank van Noorwegen die als eerste de tarieven verhoogde. Op 23 september besloten zij de depositorente te verhogen van 0,00% naar 0,25%. Daarna volgde op 16 december de Bank of England. De rente van de Bank of England werd verhoogd van 0,10% naar 0,25%.

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) sloot het jaar 2021 af met het commentaar dat de Federal Fund-rente zou stijgen na het einde van het QE-programma, dat gepland staat op 16 maart 2022. Op dat moment waren er ongeveer 3 renteverhogingen gepland voor 2022. Echter, na de recente inflatiecijfers (december 7% op jaarbasis) gaf de Fed een ander signaal en houden de markten nu rekening met 7 renteverhogingen in 2022.

Aan de kant van Europese Centrale Bank (ECB) lijkt het momenteel rustig op het rentevlak. ECB-president Lagarde heeft laten doorschemeren dat de centrale bank waarschijnlijk nog in het vierde kwartaal van 2022 obligaties koopt in een maandelijks tempo van 20 miljard euro. Sterker nog, dit aankoopprogramma heeft geen officiële einddatum. Van belang is dat zolang de ECB obligaties aankoopt, renteverhogingen uitgesloten zijn. Tot nu toe houdt de ECB vast aan haar mening dat de huidige hoge inflatie van voorbijgaande aard is.

De invloed van de beleidsrentes

De verandering in de strategie van de centrale banken met betrekking tot hun beleidsrentes heeft een directe invloed op de korte rente. Traditioneel zijn de korte swaprentes erg gevoelig voor het vooruitzicht van renteverhogingen of -verlagingen. Het is dan ook geen verrassing dat de Tsjechische en Hongaarse kortetermijnswaps aanzienlijk zijn gestegen. Zo steeg de éénjarige Hongaarse swap van 1,02% in mei naar 5,32% actueel. In mindere mate zijn ook de swaprates van de VS en GB gestegen. Integendeel, de 1-jaars swaprente van de eurozone was gedurende het grootste deel van 2021 vlak en is pas sinds kort een beetje aan het verbeteren.

De renteaanpassingen in het monetaire beleid van de verschillende centrale banken heeft een grote impact op de FX-forwardmarkt bij het afdekken van vreemde valuta ten opzichte van de EUR door middel van een FX-termijncontract. Het aantal termijnpips (forward points) neemt aanzienlijk toe wanneer een van de hoger renderende valuta's wordt afgedekt tegen de EUR. Het aantal forward-pips voor het afdekken van USD ten opzichte van EUR voor een periode van 12 maanden bedroeg bijvoorbeeld 92 (0,0092) aan het begin van Q4. Door toenemende renteverschillen tussen de VS en de eurozone is dat opgelopen tot 165 (0,0165) eind januari 2022. Dit betekent een stijging van 79%. Voor het afdekken van GBP tegen EUR nam het aantal pips ook aanzienlijk toe. Het aantal termijn-pips op een 12-maands hedge steeg van 83 aan het begin van het vierde kwartaal tot momenteel 133 termijn-pips, een stijging van 60%.

De verschillen tussen het rentebeleid van de centrale bank hebben een aanzienlijke invloed op valutahedging door het gebruik van forwards. De langzame ECB-actie tegenover de snellere acties van andere centrale banken, heeft geleid tot een nadeel voor partijen (exporteurs) die de vreemde valuta in de toekomst verkopen tegen de EUR. Daar staat tegenover dat partijen (importeurs) die in de toekomst de vreemde valuta willen kopen een voordeel hebben. Ze krijgen meer vreemde valuta voor elke EUR vanwege het hoge aantal forward-punten (los van de ontwikkeling van de spotkoers). Deze situatie kan zo blijven, totdat het rentebeleid van de centrale banken minder uiteenloopt dan nu het geval is. De verwachting is echter dat dit niet snel zo zal zijn.

Een oplossing?

Goed FX-risicomanagement kan een groot deel van deze Non-Core financiële risico’s voor ondernemingen weg nemen. Daarin is het identificeren van de verschillende types FX-risico de eerste stap. Na het identificeren kunnen de risico’s op tijd en met de juiste financiële hedging instrumenten geneutraliseerd worden. Een goede cashflow forecast is hierbij essentieel om tot een adequate analyse te komen.

FX-risicomanagement is vaak complex. Goede kennis van de financiële markten en beschikbare hedging instrumenten is essentieel voor het succesvol beschermen van de onderneming. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een treasury advies op maat? Neem contact op met de Treasury Desk.