Er is sprake van een nieuwe werkelijkheid, ook voor treasury. Doordat de ene ontwikkeling de andere inleidt, lijkt het soms alsof u niet verder komt dan het verdedigen van het fort. Er blijft weinig tijd over voor bezinning en analyses. Juist nu is het noodzakelijk om snel grote hoeveelheden informatie te verwerken, impact te bepalen, mogelijkheden te verkennen en bij te sturen.

U zorgt voor een heldere opdracht aan de treasury, een goede afbakening van taken en bevoegdheden en betrouwbare, actuele informatie. Wij vullen dit aan met toegang tot specialistische (markt)kennis en ruime (praktijk)ervaring.

Wij zijn de sparringpartner die:

 • De inzichten op uw treasury aanscherpt, alert is, signaleert en desgewenst namens u acteert

 • Kennis heeft van de financiële markten en weet welke (trans)acties en/of marktpartijen het meest passend zijn

 • Ruime contacten heeft en haar netwerk actief inzet

 • Doorlopend inzicht geeft in de ontwikkeling van de rente en FX-koersen

 • Rekentools aanbiedt om waarmee u zelf snel tarieven kunt berekenen of aangeboden tarieven kunt toetsen op marktconformiteit

Transactie support

Profiteer van marktkennis en ervaring.

Treasury abonnement

De sparringpartner voor uw treasury.

Treasury outsourcing

Besteed taken uit aan specialisten.

Treasury Toolbox

Met de rekentools uit de Ilfa Toolbox kunt u niet alleen leningen, rentederivaten en FX-transacties administreren, u kunt ook berekeningen maken voor:

 • Leningen

 • Swaps

 • Swaptions

 • Caps en floors

 • FX spot en forward contracten

 • FX opties

Kijk voor meer informatie op de Treasury Toolbox-pagina of ga meteen naar de Treasury Toolbox. De berekening van marktwaardes of actuele prijzen wordt gedaan op basis van koersen die een keer per dag worden geactualiseerd.