Software om uw treasury veilig en efficiënt te managen

Om uw treasury activiteiten en bijbehorende dagelijkse operationele taken veilig en efficiënt te managen is het hebben van inzicht in uw huidige en toekomstige positie van groot belang. Een duidelijk en overzichtelijk systeem kan elke organisatie hierbij helpen; klein of groot, profit of non-profit en nationaal of internationaal opererend.

Kostenbesparing

Met onze treasury software kunt u zonder complexe implementatie liquiditeits- en werkkapitaalbeheer optimaliseren, schuldbehoeften minimaliseren en rente-, bank- en organisatiekosten verlagen.

Optimalisatie

Onze treasury software maakt beter treasury management mogelijk. Dit omvat geïntegreerd cashbeheer, optimalisatie van transacties op financiële markten, stroomlijning van processen en rapportage en effectiever risicobeheer.

Risico's beperken

Bij goed treasury management hoort ook risicobeheer van valuta's, rentes, kredieten en financieringen. Daarnaast staat de ervaren Treasury Desk voor u klaar om u te helpen waar en wanneer u dat nodig heeft.

Vraag een demo aan

Rapporteren en controleren

De treasury software stelt u in staat om snel en correct grote informatiestromen om te zetten in transparante en volledige managementrapportages. De essentiële rapporten zijn standaard beschikbaar in het systeem. Via het dashboard kunt u op elk apparaat waar ook ter wereld en wanneer u maar wilt de belangrijkste treasury informatie monitoren.

We werken met drie modules:

Cashmanagement

Riskmanagement

In-house banking

De modules

Cashmanagement

Cashmanagement is een flexibele module voor liquiditeitsbeheer en cashflow voorspellingen. De module bevat daarnaast verschillende cash pooling-oplossingen (waaronder bank-onafhankelijke cash pooling) en kan gebruikt worden voor het uitvoeren van reconciliatie tussen verwachte en gerealiseerde geldstromen.    

De cashmanagement module helpt u met het optimaal managen van uw liquiditeit en het optimaliseren van werkkapitaal. Daarnaast helpt de module ook bij het beperken van schulden en het minimaliseren van rente-, bank- en organisatiekosten.  

Riskmanagement

De riskmanagement module ondersteunt bij het identificeren, kwantificeren en managen van valuta-, rente-, krediet- en financieringsrisico’s. Externe negatieve effecten op de financiële situatie van uw organisatie worden tot een minimum beperkt. De beperking van de volatiliteit van uw inkomsten verbetert uw financieringsrating voor potentiële investeerders.  

Uw organisatie maakt gebruik van financiële instrumenten als rekening-courant limieten, leningen, (bank)garanties, deposito’s, FX-transacties en derivaten. Zonder vakkundig beheer kunnen deze instrumenten (op termijn) veel geld kosten of schade toebrengen aan uw organisatie.    

In-House Banking

In-house banking is een module opgezet om interne (bank)rekeningen op te zetten en te managen. Allerhande transacties tussen eigen accounts kunnen worden opgezet. Verschillende types accounts worden ondersteund zodat aan alle wettelijke en fiscale voorschriften voldaan wordt.

Corporate Finance

De module corporate finance biedt ondersteuning voor verschillende financieringsfaciliteiten, externe financiën, intercompany-financiering, bankgaranties, bedrijfsgaranties, kredietbrieven, het beheer van convenanten en het beheer van bankrelaties.